Päevakava
Lasteaed on avatud 6.30 – 18.30


6.30 - 8.30  laste vastuvõtt, mängud                                                                                                      
8.30 – 9.00 hommikusöök                                                                                  
9.00 – 10.15  õppetegevused sõimerühmas                                                                                          
9.00 – 10.55  õppetegevused aiarühmades                                                                                        
10.15 - 11.45 Õuetegevused  sõimerühmas – õppekäigud; looduse uurimine; liikumismängud; vaba mäng

10.55 - 12.15 Õuetegevused  aiarühmades – õppekäigud; looduse uurimine; liikumismängud; vaba mäng

12.15 – 13.00 lõunasöök sõimerühmas
12.30 – 13.00 lõunasöök aiarühmades                                                                                               
13.00 – 15.00 puhkeaeg                                                                                      
15.30 – 16.00 õhtuoode                                                                                                                    
16.30 – 18.30 vabad mängud toas või õues; individuaalne töö lastega; infovahetus lastevanematega