Pärnu Männipargi Lasteaed avati 20. jaanuaril 1964 aastal. Sellel ajal kandis lasteaed nime Pärnu 14. Lastepäevakodu.                                 
Lasteaed on olnud ajast aega neljarühmaline ning eestikeelne.

1995. aastal  nimetati lasteaed ümber Pärnu Männipargi Lastepäevakoduks.                                  
1999. aastast kannab lasteaed nime Pärnu Männipargi Lasteaed.                                        
Koolitusluba nr 3605 HTM on lasteaial 25.veebruarist 2005. aastast.       

Aastatel 2008-2010 oleme osalenud haridusprojektides: Aiajutud looduses, Ökokratt, Ole julge, Turvaline lapsepõlv.                                                                                                                  
2009  liitusime Suunatud uurimusliku õppega - Avastustee projektiga.                                               
2009 aastal ühines lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.                            
Aastatel 2011-2013 oleme osalenud haridusprojektides: HARED (2), „Lugemispesa.“                                         
2011 võtsime kasutusele kontseptsiooni Lähme arvumaale.                                                                  
2013 aastal ühines lasteaed MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.