Männipargi lasteaed on Pärnu linna ainus neljarühmaline lasteaed. Väike lasteaed on hubane ja kodune. Kõik lasteaialapsed mängivad hoovis koos. Lastehommikud toimuvad ühiselt kogu lasteasutuse lastele.

Väike kollektiiv soodustab head meeskonnatööd. Lasteaia töötajad osalevad aktiivselt taseme- ja täiendõppes ning on orienteeritud pidevale arengule. Lasteaia arengut toetab aktiivne ja tulemuslik töö huvigruppidega.

Lasteaial on oma logo ja laul, lasteaeda tutvustav voldik. Rühmadel on nimed, logod ja rühmasalm.

Männipargi lasteaed asub looduslikult väga kaunis kohas, ühel pool lasteaeda on park ja teisel pool jõgi. Lasteaia ümbruse mitmekesine  looduskeskkond soodustab õues õppe metoodika rakendamist.

Traditsioonid:

 • rahvakalendritähtpäevad
 • õppeaasta pidulik avamine ja lõpetamine
 • tervise-, leiva-, vee- ja sõbranädalad
 • sügis-, kevad- ja spordinädalad
 • kevadlaat
 • matkad, piknikud ja ekskursioonid
 • isade-, emadepäeva ja vanavanemate peod
 • advendiaeg ja jõulupeod
 • lasteaia aastapäev
 • temaatilised lastehommikud
 • laste ja töötajate sünnipäevade tähistamine
 • ühisüritused töötajate ja koostööpartneritega